Start Zasady rekrutacji

Każdy przedszkolak ma szansę na sukces

Witamy w przedszkolu

INNOWACJA ORGANIZACYJNA

baner_gabinet

 

baner_6latek

Gabinet Marii Montessori

baner_gabinet

 

baner_dbamy_eko2011Designed by:
Jm-Experts!

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 PDF Drukuj Email
wtorek, 28 stycznia 2020 19:11, odsłon: 5454

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021

 

1. Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 będzie trwała od 1 marca do 27 marca 2020 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), Zarządzeniu Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówkaoraz Uchwale Nr XXXVI/248/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli samorządowych, na rok szkolny 2020/2021, przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

 

3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko
do przedszkola, w pierwszej kolejności wpisują we wniosku nazwę/numer placówki najbardziej preferowanej (placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko). We wniosku można wpisać dodatkowo maksymalnie jeszcze dwie placówki „rezerwowe”, do których chcieliby zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranym przedszkolu zabraknie miejsc.

 

4. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2014 - 2017 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

5. Wnioski można pobrać ze stron internetowych przedszkoli lub bezpośrednio w przedszkolach.

Kryteria przyjęć do przedszkoli

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach miejskich przyjmuje się dzieci  zamieszkałe w mieście Hajnówka.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe, które mają jednakową wartość, jak niżej:

•         wielodzietność rodziny kandydata,

•         niepełnosprawność kandydata,

•         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

•         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

•         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

•         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

•         objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka, które mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

•         dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – 55 punktów,

•         dziecko,  którego  rodzeństwo  w kolejnym  roku  szkolnym  będzie  rozpoczynało  lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego wpłynął wniosek                o przyjęcie dziecka – 15 punktów,

•         dziecko,  którego  oboje  rodzice / opiekunowie  prawni  lub  rodzic  samotnie wychowujący dziecko, pracują,  uczą  się  w trybie  dziennym,  prowadzą gospodarstwo  rolne  lub pozarolniczą  działalność gospodarczą – 20 punktów,

•         przedszkole wskazane we wniosku jako najbardziej preferowane jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka – 10 punktów,

•         dziecko, którego pobyt w placówce będzie trwał powyżej 7 godzin dziennie – 5 punktów.

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego

 

1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

3. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (w oświadczeniach zawarta jest klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 02.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

od 04.05.2020 r.

do 15.05.2020 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

09.04.2020 r.

29.05.2020 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 14.04.2020 r.

do 27.04.2020 r.

od 02.06.2020 r.

do 10.06.2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2020 r.

18.06.2020 r.

 

 

Uwagi końcowe

1.              Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli, dysponuje wolnymi miejscami.

2.              Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.

 

                                                                               Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

 

Załączniki:

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.Nasza Polityka Cookies..

EU Cookie Directive Module Information